مواد تشکیل‌دهنده
شیر پاستوریزه 3.2 % چربی، شیر بدون چربی،شیر خشک بدون چربی،استارتر ترموفیل
انرژی
148.5
پروتئین
0
چربی
4
مقدار
1500 گرمی
ماندگاری
در یخچال نگهداری شود