در حال بارگذاری...

پاسخ به همه سوالات مادران درباره تغذیه با شیر مادر ؛ شما هم نگران هستید؟

نوزادتان هنوز نمی‌تواند شیر را به خوبی بمکد؟ بعضی روزها کمتر شیر می‌خورد و بعضی روزها بعد از خوردن شیر مادر مدام گریه می‌کند؟ اصلا شیر شما او را سیر می‌کند؟