Reading book

۱۰ ماشه سیگار کشیدن و چطور آنها را نکشیم؟

سیگار کشیدن عادتی است که هیچ کدام از ما از آن در امان نیستیم. شاید حتی افرادی که از آن متنفر هستند هم در معرض لغزش قرار گیرند و روزی بالاخره در دام دخانیات بیفتند. نکته بد این است که وقتی …