Reading book
استرس چگونه شما را بیمار می‌کند؟

تحقیقات و مطالعات تازه به بیان تاثیر فشار روحی بر سلول‌ها و آسیب ‌پذیر ساختن ما نسبت به بیماری می‌پردازند. تحقیقاتی که در دانشگاه میشیگان انجام شده است نشان می‌دهد که اضطراب با سلول‌هایی که وظیفه محفاظت از بدن را به …

بیشتر بخوانید