Reading book

«برچسب کاملا طبیعی» روی غذاها شاید هیچ معنایی نداشته باشد

یکی از نمادها یا برچسب‌هایی که روی مواد غذایی قابل مشاهده است، برچسب «طبیعی» بودن محصول است و از یک زمانی به بعد مردم این برچسب‌ها را روی بسته‌بندی مواد غذایی مترادف «سالم» برداشت می کردند. متاسفانه باید بگوییم که این برداشت صحیح نیست. …

بیشتر بخوانید