Reading book
مدیتیشن چطور با تغییر آرایش DNA بر سلامت روان تاثیر می‌گذارد؟
آیا مدیتیشن می‌تواند آرایش DNA را تغییر دهد؟

تا امروز شواهد مثبت زیادی درباره تاثیر مثبت مدیتیشن (درون‌پویی) بر فشارخون، اضطراب، بی‌خوابی، استرس پس از حادثه، آسیب مغزی ضربه‌ای، و … در افراد مشاهده شده است. اما تحقیقات نشان می‌دهند که مدیتیشن حتی می‌تواند بر روی آرایش DNA …

بیشتر بخوانید