Reading book
آفلاتوکسین

آفلاتوکسین چیست؟

آفلاتوکسین سمی است که عامل ایجاد آن نوعی کپک است و اغلب در ذرت، غلات، برنج، نان و انواع خشکبار مشاهده می‌شود. مصرف این سم عوارض زیادی و حتی مرگ در پی دارد.

بیشتر بخوانید