Reading book

پرومیلک یا شیر پروتئین چیست؟

4.7

چرا ورزشکارها و حتی آدم‌های عادی باید پروملیک یا شیر پروتئین را مصرف کنند؟ شما به اندازه کافی پروتئین دریافت می‌کنید؟

مکمل‌های موثر در عضله سازی

عضله سازی و داشتن بدنی قوی از مزایای ورزش کردن است. داشتن عضلات سالم به عملکرد بهتر شما در انجام حرکات ورزشی کمک می‌کند. در ادامه مکمل‌های مناسب را بشناسید.

شیر پروتئین چیست؟

4.6

شیر پروتئین حاوی میزان بالایی پروتئین (۳۰ گرم در هر سروینگ) ترکیبی وی و کازئین بوده و به علت داشتن هر دو منبع پروتئین زود جذب و دیر جذب، یک غذای کامل برای