Reading book

درباره استیک و انواع آن بیشتر بدانیم

5

برای صرف استیک به رستوران رفته‌اید و می‌خواهید یکی را انتخاب کنید؛ ریب‌ آی یا تی‌بُن؟ ما شما را با تفاوت‌های اسامی و روش‌های طبخ آن‌ها آشنا می‌کنیم.