Reading book

روزه داری برای سالمندان

شرط روزه داری برای سالمندان ، سلامت جسمانی آن‌هاست. اما یادمان نرود که سالمندان از لحاظ جسمانی شکننده‌تر از جوانان هستند و نیاز به مراقبت بیشتری دارند.