چطور شیر به نیوشابه لاکیدو تبدیل می‌شود؟

5

مصرف نوشابه‌های گازدار شما را به پوکی استخوان مبتلا می‌کند. اگر سراغ نوشابه های لبنی بروید چطور؟ ما به شما می‌گوییم چطور شیر به نیوشابه لاکیدو تبدیل می‌شود.