وول خوردن در صندلی یک راه جنگیدن با خطرات نشستن است

نشستن می‌تواند منجر به مشکلات سلامتی در بلندمدت شود. وُل خوردن در صندلی هم ممکن است افراد پیرامون شما را ناراحت کند. اما طبق پژوهش‌های علمی، دومی ضررهای اولی را کمتر می‌کند و به بهبود سلامت عمومی شما می‌انجامد. در …

بیشتر بخوانید