بستنی تیرامیسو فله

گرم
مواد تشکیل دهنده
 • شیر تازه گاو پر چرب
 • شکر
 • چربی گیاهی
 • شیر خشک بدون چربی
 • گلوکز مایع
 • پودر آب پنیر
 • پودر کاکائو
 • پودر قهوه
 • مواد پایدار کننده
 • رنگ طبیعی خوراکی
 • گردو
انرژی
196 کالری
پروتئین
3.5 گرم
چربی
9.2 گرم
نمک
0.21 گرم
قند
16.95 گرم
ماندگاری
یک سال