بستنی سوربه آلبالو فله

گرم
مواد تشکیل دهنده
  • شیر تازه گاو پر چرب
  • مربای آلبالو
  • شکر
  • شیر خشک بدون چربی
  • گلوکز مایع
  • چربی گیاهی
  • پودر آب پنیر
  • مواد پایدار کننده
  • رنگ طبیعی خوراکی
انرژی
136 کالری
پروتئین
1.8 گرم
چربی
2.5 گرم
نمک
0.14 گرم
قند
21.3 گرم
ماندگاری
یک سال