بستنی طالبی فله

گرم
مواد تشکیل دهنده
  • شیرتازه گاو پرچرب
  • میوه طالبی
  • شکر، چربی گیاهی
  • شیر خشک بدون چربی
  • پودر آب پنیر
  • کره
  • گلوکز مایع
  • مواد پایدار کننده
  • رنگ طبیعی خوراکی
انرژی
197 کالری
پروتئین
2.83 گرم
چربی
9.3 گرم
نمک
0.13 گرم
قند
17.1 گرم
ماندگاری
یک سال