بستنی لواشکی فله

گرم
مواد تشکیل دهنده
  • شیرتازه گاو پرچرب
  • پوره آلو
  • شکر
  • چربی گیاهی
  • شیر خشک بدون چربی
  • پودر آب پنیر
  • کره
  • گلوکز مایع
  • مواد پایدار کننده
  • رنگ طبیعی خوراکی
انرژی
199 کالری
پروتئین
2.85 گرم
چربی
9.5 گرم
نمک
0.16 گرم
قند
17.6 گرم
ماندگاری
یک سال