بستنی موزی فله

گرم
مواد تشکیل دهنده
  • شیرتازه گاو پرچرب
  • میوه موز
  • شکر
  • چربی گیاهی
  • شیر خشک بدون چربی
  • پودر آب پنیر
  • کره
  • گلوکز مایع
  • مواد پایدار کننده
  • رنگ طبیعی خوراکی
انرژی
198 کالری
پروتئین
2.9 گرم
چربی
9.8 گرم
نمک
0.16 گرم
قند
22.3 گرم
ماندگاری
یک سال