بستنی نارگیلی فله

گرم
مواد تشکیل دهنده
  • شیر تازه گاو بدون چربی
  • شکر
  • چربی گیاهی
  • شیر خشک بدون چربی
  • گلوکز مایع
  • پودر آب پنیر
  • مواد پایدار کننده
  • پودر نارگیل
انرژی
207 کالری
پروتئین
3.6 گرم
چربی
10 گرم
نمک
0.22 گرم
قند
18.2 گرم
ماندگاری
یک سال