بستنی وانیلی شکلات وتکه گردوفله

گرم
مواد تشکیل دهنده
  • شیر تازه گاو بدون چربی
  • شکر
  • چربی گیاهی
  • شیر خشک بدون چربی
  • گلوکز مایع
  • پودر آب پنیر
  • مواد پایدار کننده
  • پودر وانیل
  • شکلات
  • گردو
انرژی
233 کالری
پروتئین
3.2 گرم
چربی
12.8 گرم
نمک
0.13 گرم
قند
19.1 گرم
ماندگاری
یک سال