بستنی وانیلی ویژه فله

گرم
مواد تشکیل دهنده
  • شیر تازه گاو پر چرب
  • شکر
  • چربی گیاهی
  • شیر خشک بدون چربی
  • گلوکز مایع
  • پودر آب پنیر
  • مواد پایدار کننده
  • پودر وانیل
  • طعم دهنده طبیعی خوراکی
انرژی
236 کالری
پروتئین
4.52 گرم
چربی
12.72 گرم
نمک
0.29 گرم
قند
20.56 گرم
ماندگاری
یک سال