بستنی گردویی فله

گرم
مواد تشکیل دهنده
  • شیرتازه گاو بدون چربی
  • شکر
  • چربی گیاهی
  • مغز گردو
  • گلوکز مایع
  • شیر خشک بدون چربی
  • پودر آب پنیر
  • مواد پایدار کننده
  • رنگ طبیعی خوراکی
انرژی
192 کالری
پروتئین
3.2 گرم
چربی
8.4 گرم
نمک
0.13 گرم
قند
21 گرم
ماندگاری
یک سال