بستنی وانیل با خلال پسته فله

گرم
مواد تشکیل دهنده
  • شیرتازه گاو بدون چربی
  • شکر
  • چربی گیاهی
  • شیر خشک بدون چربی
  • پودر آب پنیر
  • گلوکز مایع
  • مواد پایدار کننده
  • پسته
  • پودر وانیل
انرژی
226 کالری
پروتئین
4 گرم
چربی
11.2 گرم
نمک
0.18 گرم
قند
18.25 گرم
ماندگاری
یک سال