خامه مینارین قنادی ممتاز

خامه مینارین قنادی ممتاز 5000 گرم
مواد تشکیل دهنده
  • خامه تازه تهیه شده از شیر تازه گاو
  • شیر پاستوریزه
  • شکر
  • پودر شیر خشک
  • پایدارکننده
  • روغن گیاهی.
انرژی
382
ماده خشک
60
پروتئین
1.9
ماندگاری
۶ ماه در شرایط انجماد