سولاته کاپوچینو

سولاته کاپوچینو 250 میلی لیتر
ظرف را به خوبی تکان داده در ماکرویو در مدت 1تا 1.30 دقیقه قرار دهید
انرژی
63.7
چربی
1.3
ماندگاری
در یخچال نگهداری شود