شیرموز غنی شده

شیرموز غنی شده 200 میلی لیتر
انرژی
171
چربی
3.6
ماندگاری
۶ ماه در دمای محیط