شیر کامل پرچرب

شیر کامل پرچرب
مواد تشکیل دهنده
  • شیر تازه گاو
انرژی
142.3
چربی
7.2
ماندگاری
در دمای ۴ تا ۸ درجه
نمک
0.321
قند
0