شیر کامل کم چرب

شیر کامل کم چرب
مواد تشکیل دهنده
  • شیر تازه گاو
انرژی
105.43
چربی
3.7
ماندگاری
در دمای ۴ تا ۸ درجه
قند
0
نمک
0.375