Intro
amol 5star up
amol 5star bottom
amol 5star bottom
amol 5star bottom
amol 5star bottom
amol 5star bottom

محصولات پنیر پنج ستاره آمل

amol product gerdooyi 200g
پنیر پنج ستاره آمل گردویی
وزن : 200گرم
amol product goosfandi 350g amol product goosfandi 200g
پنیر پنج ستاره آمل گوسفندی
وزن : 200گرم، 350گرم
amol product classic 400g amol product classic 200g
پنیر پنج ستاره آمل کلاسیک
وزن : 100گرم، 200گرم، 400گرم
amol product khiki 200g
پنیر پنج ستاره آمل خیکی
وزن : 200گرم، 350گرم
amol product lowfat 400g
پنیر پنج ستاره آمل کم چرب
وزن : 400گرم
amol product zireh 400g amol product zireh 200g
پنیر پنج ستاره آمل زیره
وزن : 100گرم، 200گرم، 400گرم
Text

با خانواده پنیرهای پنج ستاره آمل آشنا شوید که با انواع کلاسیک، کم چرب، خیکی، گوسفندی، گردویی و زیره طعمی لذیذ و دلنشین را برای شما به ارمغان می‌آورند. استفاده از پنیرهای رسیده در ترکیب این محصولات باعث طعم خاص و قابلیت هضم بهتر پروتئین‌های پنیر شده است. قابلیت استفاده دوگانه از این محصولات به شما امکان برش زدن و همچنین مالیدن آن‌ها را روی انواع نان‌ها می‌دهد؛ این محصولات بدون هیچ اسانس و مواد افزودنی با مواد درجه یک مانند گردو و زیره تولید شده‌اند.

همچنین سهولت مصرف این پنیر به دلیل نداشتن آب در بسته‌بندی، تجربه دلچسب‌تری را برای شما رقم می‌زند.

CTA Hero

تیزر تبلیغاتی پنیر پنج ستاره آمل

پنیر پنج ستاره آمل در کتاب کاله

نان و پنیر با سبزی از آن لقمه‌های حاضری است که معمولا برای صبحانه در کنار یک لیوان چای داغ سرو می‌شود و در عین سادگی بسیار مقوی و خوشمزه است.
بروسکتا یک پیش‌غذای ایتالیایی است که می‌توانید با انواه پنیر پنج ستاره آمل و سس پستو به راحتی در خانه تهیه کنید و از طعم تازه آن لذت ببرید.
خودتو به برسون
سے میلیون تومان جایزﮫ
car

صبر کن!

coming soon

آماده باش

به زودی به سمت آمل حرکت میکنیم

×
خودتو به برسون

پازل رو حل کنید و صورتک (آواتار) رو به پنیر پنج ستاره آمل برسونید تا بتونید به قید قرعه برنده جایزه بشید.

اول وارد بازی شده و با چرخوندن و حرکت دادن صورتک (آواتارتون) روی خط‌، اون رو به پنیر پنج ستاره آمل برسونید. در صورتی می‌تونید وارد قرعه کشی بشید که حداقل توی 20 مرحله بازی کرده باشید.

بعد از هر مرحله، بازی ذخیره می‌شه و بعدا هم می‌تونید با وارد کردن شماره موبایلتون بازی رو ادامه بدید.

شماره موبایلی که وارد می‌کنید خیلی مهمه چون ما از این طریق برنده رو پیدا می‌کنیم.

برای دیدن وضعیت مراحل و رکوردتون وارد لیست مرحله ها بشید.

بزن بریم
×
stars

نفرات برتر تا این لحظه

موبایل حل شده زمان

لیست نفرات برتر در پایان هر روز بروزرسانی می گردد.

×
  00:00
  blurb: آموزشی
  instruction: %name% رو با گرفتن و کشیدن به پنیر پنج ستاره آمل برسون
  ---
  *=.=.
    !
  . . .
    !
  @=.=.
  
  blurb: آموزشی
  instruction: نقطه ها رو با گرفتن و کشیدن، بچرخون. %name% و پنیر با نقطه ها میچرخند. خطوط نارنجی ثابت می مونه
  ---
  * . .
    !
  . . .
    !
  @=.=.
  
  blurb: ★
  ---
  @=. .
  
  . . .
    !
  *=. .
  
  blurb: آموزشی
  instruction: خطوط آبی با نقطه ها جابجا می‌شوند. نقطه ها رو بچرخون تا خطوط آبی و نارنجی در حالت های مختلف به هم وصل بشن.
  ---
  @-. .
  !  |
  . . .
    |
  *-.-.
  
  blurb: ★
  ---
  . . *
  | | |
  . . .
  | | |
  @ .=.
  
  blurb: ★
  ---
  *=.-.
  
  . . .
    |
  @-. .
  
  blurb: ★
  ---
  . .=. .
   | !
  . . .-*
   |
  . . . .
  
  . @-. .
  
  blurb: ★
  ---
  . . . .
  
  * . . @
   | ! |
  . . . .
   !
  . . . .
  
  blurb: ★
  ---
  . @ . .
  ! |
  . . . .
     |
  .=.=.-.
  |
  . * . .
  
  blurb: ★
  ---
  . . . .
  
  * . . .
    !
  . . .-.
  !
  .=.=. @
  
  blurb: ★
  ---
  .-.-.-.
  |
  @ .-.-.
  
  * .=. .
  !  |
  .-.-. .
  
  blurb: ★
  ---
  . * . .
  
  .-.=. .
   |
  . . . .
  !  |
  .=. @ .
  
  blurb: ★★
  ---
  . . *-.
  
  .-.=. .
     |
  .=. . .
   | |
  @-.-.=.
  
  blurb: ★★
  ---
  .-@ .=.
  
  . . . .
    |
  .-. .-*
   |
  . .=.-.
  
  blurb: ★★
  ---
  . . .=.
   !
  @-. .-.
  
  . .=. .
  
  . . * .
  
  blurb: ★★
  ---
  . @=. .
   |
  . .-.-.
  
  .-.-.-.
  !   !
  . * . .
  
  . . . . .
   | !
  . . .-. .
   |
  . . . . *
   |
  . . .=. .
   |
  . @ . . .
  
  @-.-. .-.
    |
  . . . . .
  
  . . .=. .
  
  . . . .=.
    |
  . .=.-* .
  
  . . . . .
  
  . .=.-. @
  |    !
  . . . .-.
  
  .=. . .=.
  !
  * . . . .
  
  . . . .-.
     !
  . .-. . .
   !   |
  .=. . . .
  |
  . . . . *
  |
  .-@=. .=.
  
  . . . . .
  
  . . .-. *
    !
  . . .-. .
  
  .=. . . .
    |
  . @-. . .
  
  . . .-.-.
  !  !
  . .=.-. .
  |
  . .-. .-@
  !
  * .=. . .
     |
  .=. .-.=.
  
  .=* . @=.
  |
  . .=. . .
  |  | |
  .=. . .-.
      |
  . . . .=.
  !
  . .-.-. .
  
  . * . .-.
   |
  . . .=.-.
  !    |
  . . . . .
  
  . .-. .=.
      |
  . . .=.-@
  
  .-.-. . .
    |
  . . . .-@
   !
  * . .-. .
  |  !
  .-. . .=.
    |  !
  . . .=. .
  
  . . . . .
  
  . . . .-@
   !
  * . .=. .
  |  !
  .-. . . .
  
  . . . . .
  
  . . . .=.
   |
  . . . .=.
  |
  . . .-. .
  ! |
  . .=. . .
  |  !  !
  .-@ . * .
  
  . . .=.=.
  
  . . . . .
  
  . . . . @
  
  . . . . .
  
  * . .=.=.
  
  . . * . . .
   ! | |
  . .-. .-. .
       |
  . . . . .-.
     | ! |
  . . .=. . .
    |
  @-.-. .-. .
       |
  . .=. . .-.
  
  @ .=. . .=.
   | | !
  . . . .=. .
   |   |
  . . . .-. .
  |  !
  . . . . . *
  |   |
  .=. .-. . .
   |  | |
  .-. . . .=.
  
  .=. .=.-.-*
   |
  .-. . . . .
      | !
  . . .-.-. .
  !
  .-. .=.=. .
  
  @ .=. . . .
   |   !
  . .-. .-. .
  
  instruction: خطوط سبز هم محور نقطه ها میچرخند، اما جهت ثابت می‌ماند.
  ---
  . .-* .
   |
  . . . .
  
  . .>. .
  
  . @ . .
  
  . . .-.-@
  
  . .<. . .
  
  .>. . . .
  | !
  .-.-. . *
   !
  . . . . .
  
  . . . . .
     ^
  .<. . . *
  
  . . . . .
  
  @ . . .>.
   v
  . . . . .
  
  . .-. . .
     ^
  . .<.=.=.
  
  .>. . .-@
  
  * . . .=.
  
  . . . . .
  
  .=. . .-*
    v
  . . . . .
  
  . . .-.J.
  
  @-. . . .
    v
  .<. . . .
  
  .-.-. @>.
  !   ^
  . . . . .
   |
  . . . . .
   |
  . . . .=*
    ^
  . . .-. .>
  
  .-. . . *
  
  . .>. . .
  |    v
  .-. . . .
   ^
  . . .-. .
     v
  @=.=. . .
  
  . . .>. .
   ! |
  @=. .-. .
  
  . . . .=.>
  
  . . . . .
  
  . *>.<. .
  
  * . @ . .
  v  |
  . . . . .
     !
  . . . . .
  ^   ! !
  . .-. . .
   !
  . . . . .
    v
  
  . . . . . .
  | v
  @ . . . . *
   | |
  . . . . . .
  | !  ^ | K
  . . . .-.=.
  |
  . .-. . . .
  v
  .>. . . . .
  
  . @-. .>.-.
  
  . . . . . .
       |
  * .>. .=. .
    !
  . . . . . .>
     |  ^
  . . . .=. .
  
  . .=. . .=.>
  
  . .-.-. .=.
     v
  . . . . . .
   |   ! v
  .>. . . . *
    ^
  . . . . . .
  |
  . .-.<. . .
  ! |    |
  . . . .>.-@
  
  . .=. *-.
  
  . . .=. .
  !
  . . . . .
   |  !
  . . . . .
   |   |
  . @ . .=.
  
  @ * .>. .
  
  . .=.=. .
  |   |
  .>. . . .
  
  . . . .>.
  |
  .=. . .-.
  
  .-. . .
    ^
  . . . .
  
  .L. . .
     !
  @ . .-*
  
  @ . . . . .
  v v v v v v
  . . . . . .
  
  . . . . . .
  
  . . . . . .
   v v v v v
  . . . . . .
  
  . . . .=. *
  v v v v  v
  
  .-.<.>.=. .
  W !    |
  . . .A. . *
    |  |
  . .=. . . .
  ^ !
  . .D.-.=.=@
       |
  . . .-.-. .
  |
  .#.=. .<. .
    v   v
  
  . . .-@ .
    |
  . . . .J.
  
  * . . . .
  | !   !
  . . . . .
    v  !
  . . . .-.
  
  *=. . .
    v
  . . . .
  ^   |
  . . . .
   ^  |
  @ .>. .
  
  instruction: خطوط قرمز در جای خود ثابت هستند، اما با نقطه ها میچرخند.
  ---
  . . . .
  
  @ .4. .
   |
  . . .-*
  
  . . . .
  
  . . .-*
    |
  . . . .
    5
  .4. . .
  |
  @ . . .
  
  @ .-.=.
    |
  . . .4.
    |
  * . . .
  |  |
  . . . .
  
  . . * .
  ! 5 v
  . . . @
   |
  . .4. .
   !
  . . . .
  
  * . . .
  ! 5
  . . . @
   |
  . .4. .
   !
  . . . .
  
  . . . .-@
     8
  . .=. . .
  
  *=. . . .
  
  . .-. . .
  
  . . . . .
  
  . . . . .
  
  . . . .6*
   |
  . . . .=.
   |
  .4. . . .
      |
  . . . .-@
  
  . . . . .
   !  |
  .-.-. . .
   v  |
  . . .-. .
  
  @ . . . .
    5
  . . .=* .
  
  @4.=. . . .
  
  . . . . . .
     v 8 |
  .-.-. . . .
  !  !  ^
  . . . . . .
  
  . .>. . . .
  !
  * . .4. . .
  
  . . *<. . .
  
  .=. .-. . .
      5
  . . . .-. .
      |
  . . . . . .
  
  . . . . . .
    5   |
  . .=. . @-.
  
  .4. . . . @
  !
  .-. . .=. .
  !
  . . . . . .
  !
  .>.6. . . .
  !
  . . . .=.-.
     ^
  . . . . * .