تهران، خیابان جمهوری، خیابان ۱۲ فروردین نبش تقاطع خیابان آذربایجان، پلاک ۱۳۶

کد پستی 1316993199

روابط عمومی 021-66454511

ارتباط با مشتریان 021-61938

صدای مشتری

  نوع ارتباط شما با کاله :
  درصورتی که فیلم یا عکسی از محصول دارید برای ما ارسال نمایید:

  فایل خود را انتخاب نمایید
  همچنین در صورت هرگونه شکایات و انتقادات، می توانید با شماره 021-61938 تماس بگیرید.
  کاله اینجاست ...

  تماس با ما   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.