اهدا نشان گواهینامه حقوق مصرف کنندگان به برند کوچین

به گزارش روابط عمومی هلدینگ صنایع غذایی سولیکو، برند کوچین برای دومین سال متوالی موفق به دریافت نشان گواهینامه حقوق مصرف کنندگان دراستان مازندران شد.  این مراسم چهارشنبه مورخ ۱۳ مرداد ماه در سالن همایش های سرپرستی بانک صادرات استان مازندران برگزار …

به گزارش روابط عمومی هلدینگ صنایع غذایی سولیکو، برند کوچین برای دومین سال متوالی موفق به دریافت نشان گواهینامه حقوق مصرف کنندگان دراستان مازندران شد.
 این مراسم چهارشنبه مورخ ۱۳ مرداد ماه در سالن همایش های سرپرستی بانک صادرات استان مازندران برگزار و جناب آقای مهندس بهروز رحمانی مدیر عامل شرکت صنایع غذایی کوچین این تندیس را دریافت کردند.