بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارخانه سولیکو تهران

روابط عمومی هولدینگ صنایع غذای کاله سولیکو روز چهارشنبه مورخ پنجم تیرماه کارخانه سولیکو تهران مهمان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای رضا رحمانی و هیات همراه ایشان بود.کارخانه سولیکو تهران به عنوان یکی از واحدهای نمونه فعال …

روابط عمومی هولدینگ صنایع غذای کاله سولیکو
روز چهارشنبه مورخ پنجم تیرماه کارخانه سولیکو تهران مهمان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای رضا رحمانی و هیات همراه ایشان بود.
کارخانه سولیکو تهران به عنوان یکی از واحدهای نمونه فعال در شهرستان اسلامشهر ضمن دعوت از آقای رحمانی برای بازدید از کارخانه، خواستار پیگیری مشکلات و موانع تولید و گسترش آن شد.

در بازدید مذکور گزارشی از فعالیت کارخانه سولیکو تهران و کم و کیف فرآیند تولید و همچنین پروژه های در حال اجرا در سطح مجموعه صنایع غذایی سولیکو توسط ریاست محترم گروه جناب آقای سلیماتی ارایه گردید.