تسلیت به خانواده بزرگ رامک

خانواده بزرگ رامک در سوگ شما شریک هستیم.صنعت لبنیات یکی از اعضای تلاشگر خود را از دست داد. مرحوم حاج جواد نصیری از اعضای هیئت مدیره خانواده بزرگ رامک به حق تعالی پیوست. این عروج ناگهانی مایه بهت و تاسف …

خانواده بزرگ رامک در سوگ شما شریک هستیم.
صنعت لبنیات یکی از اعضای تلاشگر خود را از دست داد.

مرحوم حاج جواد نصیری از اعضای هیئت مدیره خانواده بزرگ رامک به حق تعالی پیوست.

این عروج ناگهانی مایه بهت و تاسف خانواده کاله شد، بدین وسیله فقدان و مصیبت وارده را به اعضای خانواده بزرگ رامک تسلیت عرض می‌نماییم.