کاله همچنان میدرخشد

دستاوردها و نشانهای کسب شده توسط جناب آقای سلیمانی و هولدینگ صنایع غذایی سولیکو در سال کاری ۹۵  باز هم ادامه پیدا کرد. این بار تندیس چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین به آقای سلیمانی تقدیم شد. این جشنواره به همت دانشکده …

دستاوردها و نشانهای کسب شده توسط جناب آقای سلیمانی و هولدینگ صنایع غذایی سولیکو در سال کاری ۹۵  باز هم ادامه پیدا کرد.

این بار تندیس چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین به آقای سلیمانی تقدیم شد. این جشنواره به همت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در روز اول اسفند برگزار شد فرصتی مناسب برای تقدیر از کارآفرینان برتر ایران بود.

روز دوشنبه شانزدهم اسفند نیز مدیریت روابط عمومی  بانک کشاورزی با حضور در دفتر مرکزی هولدینگ سولیکو میهمان جناب آقای سلیمانی بودند و با تقدیم لوح مشتری ویژه از ایشان تقدیر کردند.

شایان ذکر است برند کاله در نخستین جشنواره نام نشان ایرانی که به منظور تقدیر از برندهای برتر صادراتی کشور برگزار شد نیز موفق به دریافت تندیس برنزین برند ملی  شد.

بدین ترتیب و در آستانه سال نو این موفقیتها پی در پی نشان از تاثیرگذاری برند سولیکو(کاله) در وضعیت اقتصادی کشور داشته است. امید است در سال جدید و با افزایش صادرات نام کاله بیش از پیش در آسمان اقتصاد کشور بدرخشد.