گواهینامه و تندیس زرین “برند محبوب”، موفقیتی دیگر برای گروه پنیر و ماست کاله

پنجمین جشنواره “برند محبوب” مصرف کنندگان در تاریخ  ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ در مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما برگزار شد. در پایان این مراسم دو گروه محصول ((پنیر)) و ((ماست)) برند کاله براساس نتایج آرا نظرسنجی، موفق به دریافت …

پنجمین جشنواره “برند محبوب” مصرف کنندگان در تاریخ  ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ در مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما برگزار شد.

در پایان این مراسم دو گروه محصول ((پنیر)) و ((ماست)) برند کاله براساس نتایج آرا نظرسنجی، موفق به دریافت گواهینامه و تندیس زرین برند محبوب سال ۱۳۹۷ شدند.

 height=