مکمل ورزشی

مکمل‌های ورزشی دسته‌ای از مکمل‌‌های غذایی محسوب می‌شوند که در راستای ارتقای سلامت عمومی و یا عملکرد ورزشی در ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این مکمل‌ها در عضله‌سازی، افزایش استقامت، تسریع کاهش یا افزایش وزن،  آب رسانی، ریکاوری و یا برطرف نمودن کمبود ریز مغذی‌ها نقش دارند.

مکمل‌های ورزشی با اَشکال متفاوتی از جمله پودر، قرص، کپسول، بار و .. تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرند. مجموعه سولیکوکاله با تولید مکمل‌های ورزشی برای اولین بار در ایران و خاورمیانه و با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا به این بازار قدم نهاده است و با هدف ارتقا سلامت ورزشکاران، خودکفایی تولید و ثبات کیفیت در حال تکمیل سبد خود براساس نیازهای ورزشکاران می باشد.