آب گازدار لاکی یو با طعم توت فرنگی

مواد تشکیل دهنده
  • تراویده شیر
  • گاز کربنیک
  • بی کربنات سدیم
  • عصاره توت فرنگی
  • آب آشامیدنی