خامه خرما

خامه خرما گرم
مواد تشکیل دهنده
  • خامه پاستوریزه 40 % چربی
  • خرما
  • پایدارکننده
انرژی
285
چربی
25
ماندگاری
۲۸ روز در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد
ماده خشک
40