خامه صبحانه عسل تتراپک

خامه صبحانه عسل تتراپک گرم
مواد تشکیل دهنده
  • خامه
  • عسل
  • شیر بدون چربی
انرژی
299
ماده خشک
41
چربی
25
ماندگاری
تتراپک ۶ ماه در دمای محیط و ظرفی ۲۸ روز در دمای ۴ تا ۸ درجه