خامه صبحانه

خامه صبحانه گرم
مواد تشکیل دهنده
  • خامه تازه
  • مواد سفت کننده
انرژی
286
ماده خشک
33
پروتئین
2
چربی
30
ماندگاری
۸ روز در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد