خامه مینارین قنادی مخصوص

خامه مینارین قنادی مخصوص 5000 گرم
مواد تشکیل دهنده
  • آب
  • شکر
  • روغن قنادی
  • شیر خشک بدون چربی
  • مواد تثبیت کننده
اگر شیرینی‌پزی حرفه‌ای دغدغه شما باشد، حتی تفاوت‌های محدودی که در ترکیبات یک خامه قنادی مشاهده می‌کنید، می‌تواند بر کیفیت و طعم کیک ها و شیرینی های شما تاثیر بگذارد. آب، شکر، روغن قنادی، شیر خشک بدون چربی و مواد تثبیت‌کننده اجزای این خامه را تشکیل داده‌اند. میزان انرژی خامه قنادی مخصوص بهاران ۳۸۰، ماده خشک آن ۶۰، پروتئین ۱/۸ و چربی آن ۲۸ است.
انرژی
380
ماده خشک
60
پروتئین
1.8
چربی
28
ماندگاری
۶ ماه در شرایط انجماد