دوغ بدون گاز گرمادیده

دوغ بدون گاز گرمادیده 1.5 لیتر
مواد تشکیل دهنده
  • شير
  • نمک
  • استارتر ترموفيل
  • طعم دهنده گياهی
  • آب آشاميدنی

دوغ ۱/۵ لیتری ویژه بدون گاز کاله، یکی از با کیفیت‌ترین و غلیظ ترین دوغ های موجود در بازار ایران است. این دوغ پس از اتمام تولید دوباره تحت فرآیند گرمادهی و پاستوریزاسیون قرار می‌گیرد تا باکتری‌های مضر آن از بین رود. هم‌چنین این کار ماندگاری آن را افزایش داده و از گازدار شدن آن جلوگیری می‌شود.

انرژی
28.7
ماده خشک
7.5
پروتئین
1.5
ماندگاری
۴۵ روز
چربی
1.5