دوغ بدون گاز گرمادیده

مواد تشکیل دهنده
  • شير
  • نمک
  • آب آشاميدنی
  • طعم دهنده گياهی

دوغ ۱/۵ لیتری ویژه بدون گاز کاله، یکی از با کیفیت‌ترین و غلیظ ترین دوغ های موجود در بازار ایران است. این دوغ پس از اتمام تولید دوباره تحت فرآیند گرمادهی و پاستوریزاسیون قرار می‌گیرد تا باکتری‌های مضر آن از بین رود. هم‌چنین این کار ماندگاری آن را افزایش داده و از گازدار شدن آن جلوگیری می‌شود.

خرید محصول
انرژی
28.7 کالری
ماده خشک
7.5 گرم
پروتئین
1.5 گرم
چربی
1.5 گرم
ماندگاری
۴۵ روز