دوغ نایلونی ساده

900سی سی
مواد تشکیل دهنده
  • شیر تازه گاو
  • استارتر
  • نمک
  • آب آشامیدنی

این دوغ پس از اتمام تولید دوباره تحت فرآیند گرمادهی و پاستوریزاسیون قرار می‌گیرد تا باکتری‌های مضر آن از بین برود. همچنین ماندگاری آن را افزایش داده و از گازدار شدن آن جلوگیری می‌شود. همچنین بسته‌بندی این محصول به گونه‌ای است که قیمت تمام شده آن را کاهش داده است.

انرژی
94 کالری
پروتئین
3.35 گرم
چربی
3 گرم
ماندگاری
۴۵ روز