شیرکاکائو

شیرکاکائو 125 میلی لیتر
انرژی
78
ماده خشک
17
چربی
2
ماندگاری
۶ ماه در دمای محیط.