شیر کم چرب

شیر کم چرب
انرژی
109
چربی
3.6
ماندگاری
۶ ماه در دمای محیط