ماست موسیر

ماست موسیر
مواد تشکیل دهنده
  • ماست چکیده خامه ای
  • موسیر
  • نمک
انرژی
204.75
چربی
15.75
قند
0
نمک
0.75