ماست موسیر

ماست موسیر
مواد تشکیل دهنده
  • ماست چکیده خامه ای
  • موسیر
  • نمک تصفیه شده
انرژی
321
چربی
15.75