بستنی مینی توت فرنگی اسپیتامن

مواد تشکیل دهنده
  • شیر تازه گاو بدون چربی
  • شکر
  • میوه توت فرنگی
  • چربی نباتی
  • شیر خشک بدون چربی
  • مواد پایدار کننده(کربوکسیل متیل سلولز، گوارکام، کاراگینان، مونو و دی گلیسیرید اسید های چرب)
  • شهد توت فرنگی
  • روکش شکلات
در گرمای تابستان، هیچ چیز به اندازه خوردن یک خوراکی خنک و خوش‌طعم لذت بخش نیست. بستنی اسپیتامن مینی توت فرنگی کاله دارای شهد توت‌ فرنگی بوده که روکش شکلات شیری آن را فرا گرفته است.
انرژی
321 g
پروتئین
3.14 g
چربی
38.35 g
ماندگاری
یک سال