بستنی مینی توت فرنگی اسپیتامن

مواد تشکیل دهنده
  • شیر تازه گاو بدون چربی
  • شکر
  • میوه توت فرنگی
  • چربی نباتی
  • شیر خشک بدون چربی
  • مواد پایدار کننده(کربوکسیل متیل سلولز، گوارکام، کاراگینان، مونو و دی گلیسیرید اسید های چرب)
  • شهد توت فرنگی
  • روکش شکلات
در گرمای تابستان، هیچ چیز به اندازه خوردن یک خوراکی خنک و خوش‌طعم لذت بخش نیست. بستنی اسپیتامن مینی توت فرنگی کاله دارای شهد توت‌ فرنگی بوده که روکش شکلات شیری آن را فرا گرفته است.
انرژی
321 کلسیم
پروتئین
3.14 گرم
چربی
38.35 گرم
ماندگاری
یک سال