لیموناد

مواد تشکیل دهنده
  • تراویده شیر
  • کنستانتره لیمو
  • شربت فروکتوز
  • اسید اسکوربیک
  • آب آشامیدنی

این محصول به عنوان رفع تشنگی و نیز به عنوان یک نوشیدنی خوشمزه در کنار غذا و یا به تنهایی مصرف می شود. محصولات 500 و 200 میلی لیتری بدون گاز و 1500 میلی لیتری گازدار می باشد.

انرژی
108 g
قند
12 g
چربی
0 g
نمک
0 g