پنیر پیتزا رنده شده

پنیر پیتزا رنده شده
مواد تشکیل دهنده
  • شیر پاستوریزه
  • چربی
  • مایه پنیر
  • استارتر
  • کلرید کلسیم
  • پنیر تازه
  • کره پاستوریزه
  • آب آشامیدنی
  • پودر پنیر چدار
  • پودر پنیر پارمسان
انرژی
84.96
ماده خشک
52
پروتئین
20
چربی
66
ماندگاری
6 ماه در شرایط انجمادی