کره زعفرانی

کره زعفرانی گرم
مواد تشکیل دهنده
  • کره و زعفران سرگل
انرژی
734
ماده خشک
84
چربی
81
ماندگاری
۹ ماه در شرایط انجماد.