کره سبزیجات

کره سبزیجات گرم
مواد تشکیل دهنده
  • کره حیوانی و سبزیجات خوراکی
انرژی
640
چربی
70
ماندگاری
9 ماه در شرایط انجماد.